Anmeldelse af

Sund læring
- om
Rudolf Steiner-pædagogik for barnet fra 3 til 9 år.

af Rainer Patzlaff og Wolfgang
Sassmannshausen,

oversat til dansk af
Anna Margrethe Schollain

sund_laering

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn skal fortsætte fra Steinerbørnehave til Steinerskole eller om, hvordan du skal stille dig til lovforslaget om, at børnehaveklassen skal gøres obligatorisk, så læs ”Sund læring”!

Den bog, ville jeg gerne have haft, da vi for 12 år siden skulle beslutte, hvad vores ældste skulle, når vi måtte erkende, at han var blevet 7 år og simpelthen bare ikke kunne gå i børnehave længere.
”Sund læring” er en lille gennemillustreret bog på bare 60 sider, hvor du kan læse om hvorfor og hvordan Steiner-pædagogikken lægger vægt på at udvikle barnet til at blive et sundt menneske, som har tillid til egne ressourcer og handlinger.

Med henvisning til nyere forskning i, hvordan sundhed opstår, fremhæver forfatterne, at sundhed i høj grad er afhængigt af sjælelige og åndelige betingelser, som mennesket selv kan (lære at) skabe.
For at være et sundt menneske, så skal man have kraft til selvopretholdelse og man skal opleve sammenhæng mellem én
selv og verden. En sådan oplevelse kan kun opstå hos barnet, når det helt fundamentalt oplever, at verden er gennemskuelig (jeg kan forstå, hvad der sker) til at håndtere (jeg kan klare situationen) og meningsfuld (det er umagen værd, at jeg anstrenger mig). Mennesker, der oplever verden sådan, har ressourcer til at klare modstand.
Ressourcer, som hviler på en dyb vished om, at ens egne kræfter vokser ved at overvinde modstand og at modstanden giver mulighed for at udvikle sig.

Og så kommer den vigtige pointe: Det er ikke en selvfølge at udvikle disse ressourcer. De udvikles gennem primærerfaringer af enhver art, som barnet opnår i et aktivt møde med omverdenen. Derfor lægger man i Steiner-pædagogikken vægt på, at barnet udfolder sine kræfter og evner i omgivelser, som giver mulighed for at opleve verden som gennemskuelig, håndterbar og meningsfuld.
Det er f.eks. gennemskueligt, hvordan brødet bliver til, når jeg selv har været med ude hos bonden og høste korn, hverdagen er håndterbar, når jeg kender dens rytme og ved, hvad der skal ske og den er meningsfuld, fordi mine handlinger bliver set og taget alvorligt.
Grundlaget for den personlige autonomi kan ikke dannes gennem intellektuel belæring eller bevidst refleksion. Den dannes gennem følelse og vilje. Kimen lægges i barndommen, hvor personligheden dannes ved at barnet er omgivet af mennesker og ting, som giver mulighed for, at det kan gøre sig erfaringer. Helt uden at barnet er sig det bevidst.
Der påhviler den voksne et stort ansvar. Ikke for at forklare og tilrettevise, men for med sine egne handlinger at vise, hvad det vil sige at møde verden positivt og tillidsfuldt, at få noget godt ud af situationen, selv når man møder modstand.

I bogen gennemgår forfatterne, hvordan Steiner-pædagogikken bidrager til, at barnet lærer kropsligt, socialt og sjæleligt i den tidligste barndom, i børnehave-alderen og i de første skoleår. Der er fokus på betydningen af, at der ikke sker en ensidig udvikling af intellektet og med mange eksempler viser forfatterne, hvilke problemer, der opstår, når der ikke tages hånd om hele barnets udvikling.
De får sat ord og billeder på, hvordan grundlaget for livslang dannelse sker i barndommen. Bogen kan derfor læses som et langt argument for at give barnet tid til at udvikle sig, fordi det i det lange løb giver kraft og ressourcer til at være et frit, initiativrigt og engageret menneske.

Mottoet er "Bæredygtighed frem for tempo! "

Derfor er ”Sund læring” også et ”must” for alle, som vil have skærpet deres argumenter for at lade børn blive i børnehaven og opleve deres kongeår. Og der er brug for gode argumenter nu, hvor et lovforslag om at gøre børnehaveklassen obligatorisk og dermed sætte skolealderen et år ned, ligger klar til vedtagelse.
Bogen kan til tider være lidt indforstået, men de mange eksempler og smukke fotografier gør, at det er til at bære over med.

Den kan varmt anbefales til alle, som kender lidt til Steiner-pædagogikkens praksis og gerne vil have større indsigt i, hvorfor man gør, som man gør og så kan forældre med børn i Steinerbørnehave finde argumenterne for, at deres børn skal have lov til at fortsætte i en Steinerskole.
Derfor er der kun tilbage at sige: Køb den! Læs den! og Lån den ud!

Bogen er første bind i en serie. Den er fra 2007 og distribueres af Solspejlet, Frederiksborggade 41, 1360 København K,
solspejlet@solspejlet.dk, www.solspejlet.dk,
pris 100 kr.

Birgitte Ravn Olesen
(mor til 3 børn, hvoraf den yngste fortsat
går i Steinerskole og redaktør på tidsskriftet
”Steinerskolen”